AO header home 2017

Voorwoord

Sociale partners hebben het bestuur van A+O onder andere opdracht gegeven in de cao-periode 2016-2018 te experimenteren met leervouchers en persoonlijke opleidingsbudgetten voor medewerkers. Ook moet er blijvende aandacht zijn voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

In dit jaarverslag blikken we terug op de projecten, regelingen, onderzoeken en pilots die in dit kader door A+O zijn uitgewerkt en uitgevoerd.

In het verslagjaar zijn de projecten uit het Sectorplan Metalektro voor 100% gerealiseerd.

Namens het bestuur,
Saskia Görtz, directeur

Organogram A+O Metalektro

 

Bestuur

In het verslagjaar waren 1.285 bedrijven aangesloten bij A+O. Bij deze bedrijven werken circa 148.000 medewerkers.

De stichting werkt in opdracht van een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale partners in de Metalektro. Namens de werkgevers is dit Vereniging FME-CWM en namens de werknemers FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.